Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN KHOA, CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

DSCN1

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN KHOA, CHUYỂN NGÀNH HỌC, HỌC NGÀNH HAI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký học học kỳ III, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

71THÔNG BÁO Đăng ký học học kỳ III, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (khóa 32)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 4/2020 và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng

3(2)THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 4/2020 và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về việc học từ xa Học kỳ 3, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

8Căn cứ thông báo số 20031801 ngày 18/3/2020 về việc sinh viên tiếp tục không đến trường để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức dạy và học từ xa dành cho sinh viên từ học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 bắt đầu từ ngày 13/4/2020

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.