Phòng Đào tạo

THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của trường Đại học Thăng Long.


Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.