Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Điểm tổng kết môn học HKIII, nhóm 3 (khoá 24) và môn học Hát - Nhạc (VM200), Trí tuệ nhân tạo (MI321) HK III, nhóm 2, năm học 2011 - 2012 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 và các khoa còn lại ≤ 23)

Ngày 16/8/2012, Phòng Đào tạo đã tổng kết điểm đánh giá quá trình và điểm thi các môn học của HKIII, nhóm 3

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký học HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

Đợt 1: Dành cho sinh viên khoá cũ ≤ 20 được đăng ký học từ ngày 18/8 đến 08h00 ngày 21/8/2012. Kết thúc thời hạn trên, sinh viên chỉ có thể đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012-2013

 12(2)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký bổ sung môn học “Nâng cao chất lượng giọng hát”

 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.