Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Mở thi lại học phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh (ML202)

31(1)Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và đăng ký thi lại học phần trên để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

10(3)THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

40(1)THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khóa 32)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh Nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

4Sinh viên nhóm 2 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKIII trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 11/5/2020 đến 17h00 ngày 30/5/2020 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

8(2)THÔNG BÁOĐưa phiếu dự thi HKI, nhóm 1, năm học 2019-2020

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.