Khóa 29

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh không chuyên khóa 29 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 28 (HK I, nhóm 3, năm học 2016 - 2017)

HOC316 TBDANGKYHOC 1Học kỳ I, năm học 2016 - 2017 của khóa 29 bắt đầu học từ ngày 3/10/2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 29)

26(2)THÔNG BÁO Trả kết quả thi vượt cấp Tiếng Anh (khóa 29)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.