Khóa 29

Thông báo: Đăng ký học Tiếng Anh không chuyên khóa 29 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 28 (HK II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh không chuyên khóa 29 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 28

(HK II, nhóm 3, năm học 2016 - 2017)

 

I. Học kỳ II, năm học 2016 - 2017 của khóa 29 bắt đầu học từ ngày 9/1/2017.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: http://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh không chuyên (TAKC)

- Sinh viên khóa 29 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học

- Sinh viên không đăng ký vào các lớp đã có số lượng đầy, nếu cố tình đăng ký nhà trường sẽ huỷ kết quả đăng ký học môn học đó.

- Kết thúc thời gian đăng ký học tiếng Anh trên mạng, nếu sinh viên không đăng ký học sẽ được coi như tự ý bỏ học môn học tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân,  tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 29:

+ Đợt chính thức: từ 8h30 ngày 30/12/2016 đến 10h00 ngày 4/1/2017;

+ Đợt bổ sung: từ 16h00 ngày 4/1 đến 16h00 ngày 5/1/2017 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 28:

+ Đợt chính thức: từ 8h30 ngày 7/01 đến 9h30 ngày 9/1/2017;

+ Đợt bổ sung: từ 16h00 ngày 9/1 đến 8h30 ngày 16/1/2017 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

II. Sinh viên khoá ≤ 28 không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 29 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA101

Quản trị học

 

2

BA102

Quản trị học đại cương

3

CS110

Kỹ thuật số

4

EC101

Kinh tế học đại cương

 

5

EC102

Nhập môn kinh tế học

 

6

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

7

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

8

MA100

Logic và suy luận toán học

 

9

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

10

MA120

Đại số tuyến tính

11

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

 

Lưu ý:

- Sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh khi tích lũy đủ 04 kỹ năng: Đường lối quân sự của Đảng (PG122), Công tác quốc phòng - an ninh (PG123), Quân sự chung (PG124), Kỹ thuật bắn súng (PG125). Nếu chưa tích lũy được kỹ năng nào thì sinh viên đăng ký học lại hoặc thi lại chỉ riêng kỹ năng đó.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 28 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình.

- Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 20/2/2017 đến ngày 10/3/2017.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.