Khóa 29

DANH SÁCH ĐIỂM THI VƯỢT CẤP TIẾNG ANH KHÓA 29 (ĐỢT BỔ SUNG)

DANH SÁCH ĐIỂM THI VƯỢT CẤP TIẾNG ANH KHÓA 29  (ĐỢT BỔ SUNG)

STT

Mã SV Họ và tên Trình độ sơ cấp Trình độ sơ trung cấp
1 A28331 NGUYỄN PHƯƠNG LAN 5.6
2 A28429 ĐẶNG TRẦN KHÁNH DUY 4.7
3 A29897 LÊ VĂN BÁCH 3.6
4 A29967 TRỊNH PHÚ HIỆP 8.1 8.1
5 A30007 VŨ MẠNH TUẤN 3.2
6 A30008 PHẠM NGỌC BÍCH
7 A30010 TRẦN THU HÀ
8 A30011 DƯƠNG MẠNH TÙNG 3.7
9 A30012 VŨ NGỌC TÚ 2.5
10 A30013 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 2.0
11 A30015 NGUYỄN HỒNG QUÂN 4.9
12 A30016 LÂM THỊ HUYỀN 3.5
13 A30020 TRẦN NGỌC ÁNH
14 A30021 NGUYỄN VĂN DẦN 1.8 2.4
15 A30022 PHẠM HOÀNG ANH TÚ 2.0
16 A30023 TRIỆU THANH TUYỀN 6.9 6.4
17 A30026 TRẦN VĂN DUY 1.4Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.