Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH Học kì 2, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 -2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/Đ -TB

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

Học kì 2, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 -2020

Thực hiện chủ trương của nhà trường về việc chuyển các môn thi Học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 – 2020 sang hình thức thi trực tuyến, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi kết thúc các học phần tiếng Anh như sau:

1. Các bài thi có kỹ năng Nghe, Đọc – Viết: Sinh viên làm bài thi trên hệ thống thi trực tuyến của trường theo Phiếu dự thi của từng sinh viên.

2. Các bài thi có kỹ năng Nói:

- Đối với sinh viên đăng ký học học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019-2020: Hệ thống sẽ tự động lấy điểm kiểm tra nói giữa kỳ làm điểm thi nói cuối kỳ (trừ môn Dịch nói (AE405)). Nếu sinh viên không lấy điểm kiểm tra nói giữa kỳ làm điểm nói cuối kỳ thì có thể đăng ký thi nói online.

- Đối với sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm: buộc phải đăng ký thi nói online, vì trong trường hợp không đăng ký, coi như sinh viên bỏ thi và nhận điểm 0 cho điểm thi nói cuối kỳ.

- Riêng các môn sinh viên đã dự thi nói tại trường ngày 20/3/2020, nếu điểm kiểm tra nói giữa kỳ cao hơn điểm thi ngày hôm đó thì hệ thống sẽ tự động lấy điểm cao nhất.

            3. Lưu ý:

            - Đề nghị sinh viên đăng ký học học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 – 2020 cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thi nói online. Nếu sinh viên lựa chọn đăng ký thi nói online thì hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm này cho dù điểm thi nói giữa kỳ cao hơn.

            - Sinh viên tra cứu điểm nói giữa kỳ: HKII, nhóm 2 / HKII, nhóm 3

- Sinh viên đăng ký thi nói online trước 00:00 ngày 6/4/2020 theo đường link: https://forms.gle/ChHn48FvwPWqiR368. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ tự động khóa link đăng ký.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.