Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi kế hoạch thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/TB-ĐT

                         Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi kế hoạch thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

         

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên kế hoạch thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 thay đổi từ ca 3 ngày 23/3/2020.

Đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học để biết thông tin chi tiết.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.