Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi kế hoạch đào tạo toàn trường và thời gian thi học kỳ II nhóm 2, năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/TB-ĐT

                         Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi kế hoạch đào tạo toàn trường

và thời gian thi học kỳ II nhóm 2, năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, đồng thời để đảm bảo tiến trình học của sinh viên, nhà trường thay đổi kế hoạch đào tạo và tịnh tiến lịch thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 sang từ ngày 20/3 - 11/4/2020, cụ thể như sau:

1. Lịch thi toàn trường thay đổi của học kỳ II nhóm 2 sinh viên xem tại đây. Nhà trường sẽ cập nhật Phiếu dự thi chính thức của từng sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học. Đề nghị sinh viên tra cứu từ ngày 18/3/2020 và dự thi đúng lịch.

2. Học kỳ III nhóm 2 bắt đầu từ ngày 13/4/2020.

Lưu ý:

- Những sinh viên không muốn dự thi kỳ này sẽ được hoãn thi sang học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020.

- Đối với những môn ngoại ngữ có điều kiện tiên quyết nhưng sinh viên không có điểm tổng kết trong học kỳ vẫn được đăng ký học các môn tiếp theo trong học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.