Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO V/v hoãn thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/TB-ĐT

                         Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v hoãn thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

Theo Thông báo số 20031202/TB-ĐHTL ngày 12/3/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long, sinh viên không đến trường học tập từ ngày 16/3 - 22/3/2020 để phòng chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra. Theo đó, lịch thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019-2020 cũng hoãn cho đến khi các hoạt động đào tạo trong trường diễn ra bình thường. Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lịch thi mới cụ thể sau.

Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi Fanpage và Website của trường để biết được thông tin mới nhất.

 

 

 

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.