Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020     

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp CN

Tên môn 

1

A27159

NGUYỄN THỊ DIỆU LY

NE28a2

English 5

2

A27326

LÊ QUỲNH CHÂU

NE28a5,QE28a1

English 3

3

A27388

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

NE28a10

English 1

4

A27159

NGUYỄN THỊ DIỆU LY

NE28a2

English 4

5

A28765

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

SN29g1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

6

A27388

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

NE28a10

English 2

7

A27388

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

NE28a10

English 3

8

A30510

NGUYỄN THỊ LAN

NE30a2

English 1

9

A30136

NGUYỄN THỊ THANH THUÝ

NK30g1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

10

A31119

NGUYỄN DIỆU LINH

NE30a9

English 5

11

A30770

CÙ THỊ DUNG

NE30a9

English 2

12

A30354

NGUYỄN HỒNG HẠNH

NE30a2

English 1

13

A31513

ĐỖ MINH PHƯƠNG

QT30g3

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

14

A30827

BÙI PHƯƠNG THẢO

NJ30g2

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

15

A31873

VŨ NHƯ PHƯƠNG

NE30a7

English 1

16

A31841

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

NZ30g1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

17

A31380

HÀ HỒNG HẠNH

NJ30g2

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

18

A31419

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NE30a10

English 4

19

A30929

TRẦN THANH TRÀ

NJ30h3

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

20

A31655

MAI THỊ THÚY QUỲNH

NE30a10

English 4

21

A33470

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

NE31b5

English 2

22

A32886

ĐÀO THỊ THÙY TRANG

QM31g1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

23

A32901

CAO THU TRANG

NE31b3

English 1

24

A32890

NGUYỄN THỊ HÀ

NE31b3

English 1

25

A33584

LÊ HUYỀN TRANG

NE31b6

English 1

26

A33103

LÊ TRUNG DƯƠNG

TI31g1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

27

A34264

NGUYỄN DUY THẮNG

XV31e1

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

28

A34142

KHỔNG THỊ NHƯ QUỲNH

NJ31g2

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

29

A34231

PHẠM NGỌC TRÂM

NE31b9

English 2

30

A34449

NGUYỄN VŨ THU HƯƠNG

NE31b10

English 2

31

A27388

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

NE28a10

English 4

32

A29969

LÊ HOÀNG ANH

XV29b1

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

33

A30053

NGUYỄN THỊ THỦY

NE30a9

English 3

34

A30512

TRƯƠNG NGÂN HÀ

NE30a2

English 1

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.