Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HK II, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khoá 32)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Đăng ký thi lại, nâng điểm HK II, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 (Khoá 32)

1Sinh viên đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký họctừ ngày 24/2/2020 đến 16h00 ngày 14/3/2020 (lịch thi cụ thể các môn Dowload tại đây).

Theo quy định, sinh viên chỉ được thi nâng điểm một lần học phần đã tích lũy trong 2 học kỳ liên tiếp để có được kết quả cao hơn và không được thi nâng điểm những học phần được tích lũy do thi lại. Đối với các học phần ngoại ngữ, chỉ được thi nâng điểm học phần liền trước học phần đang học, không được thi nâng điểm các học phần trước học phần đang học từ 2 mức trở lên. Chẳng hạn đối với môn Tiếng Anh, sinh viên đang học Tiếng Anh sơ trung cấp 2chỉđược thi nâng điểm Tiếng Anh sơ trung cấp 1. Nếu sinh viên đăng ký sai quy định sẽ bị loại khỏi danh sách thi. 

- Do học phần Địa lý kinh tế (SH121) không còn trong chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 nên nhà trường mở thi lại lần cuối học phần Địa lý kinh tế (SH121) cho sinh viên ≤ 31 như sau:

+ Mở thi lại lần 1 vào học kỳ III nhóm 1, 2 năm học 2019 - 2020; 

+ Mở thi lại lần 2 vào học kỳ I nhóm 1, 2 năm học 2020 – 2021.

 Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi đăng ký học, thi lại học phần để đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Sinh viên khoá ≤ 31 không được đăng ký thi lại, nâng điểm các môn (dấu cùng khoá 32do các môn này đã mở trong lịch thi của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau:  

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA102

Quản trị học đại cương

2

EC102

Nhập môn kinh tế học

3

GE201

Tiếng Anh sơ trung cấp 1

4

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

6

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

7

MA100

Logic và suy luận toán học

8

MA101

Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (Tiếng Anh)

9

MK202

Marketing căn bản

10

ML111

Triết học Mác – Lênin

11

ML112 

Kinh tế chính trị và CNXH khoa học

12

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

13

SM201

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

2.Sinh viên đăng kí học ở học kì, nhóm nào sẽ nộp học phí vào học kì, nhóm đó cùng với lệ phí thi lại, nâng điểm của các học kì trước. Đối với những sinh viên đã đăng kí học đủ các môn theo chương trình đào tạo và chỉ còn đăng kí thi lại, nâng điểm thì sẽ nộp lệ phí thi lại, nâng điểm cùng với đợt thu hồ sơ tốt nghiệp.

3.Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình. Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp giảng viên hoặc phòng Công tác sinh viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

4. Theo quy định, sinh viên chưa đóng phí sẽ không được dự thi các học phần trong học kỳ đóvà nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp xin đóng học phítrong thời gian diễn ra kỳ thi.Kết thúc kì thi, những sinh viên thuộc diệnnàysẽđếnđóng phítạiphòng Tài vụ để đăng ký học đợt bổ sung và phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học muộn.

5. Các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm của các học phần không tính vào điểm trung bình tích lũy. Vì vậy, sinh viên không nên đăng ký thi nâng điểmcác kỹ năng của hai học phần trên.

6. Đối với những sinh viên bị ốm hoặc vì một lý do chính đáng sẽ đượcHOÃN THI, nhà trường chỉ giải quyết khi sinh viên hoãn thi tất cả các môn trong học kì. Sinh viên làm đơn xin hoãn thi theo mẫutrong đó nêu rõ lý do hoãn thi (mẫu đơnDownload tại đây), nộp kèm phiếu dự thi và các giấy tờ của cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3). 

7. Khi đi thi, tất cả sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân (CMND). Nếu không xuất trình thẻ sinh viên, sinh viên sẽ không được phép dự thi; không có giấy CMND, sinh viên lên phòng thi sau đó cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra đối chiếu những sinh viên này với dữ liệu gốc của nhà trường. 

8. Thứ Sáu, ngày 3/4/2020 nhà trường dự kiến sẽ đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web của trường. Cách xem lịch thi: trong phần Góc sinh viên → chọn mục Lịch thi → Chọn học kỳ → Gửi đi. Trường hợp phát hiện sai sót, sinh viênđến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để sửa lại ngay (trước ngày 7/4/2020) vì trong thời gian diễn ra kì thi nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc về phiếu dự thi. Sinh viên cần chủ động ghi chép hoặc tự in phiếu dự thi để theo dõi phòng thi và thời gian thi, tránh tình trạng khi có sự cố về đường truyền hoặc mất điện, bộ phận trực thi không thể kiểm tra mà sinh viên phải tự đi tìm phòng thi của mình. 

10. Đến thời điểm này, sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệpkhông nên đăng ký thi lại, nâng điểm. Nếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả lệ phí cho sinh viên.

11. Thời gian thi

CA THI

THỜI GIAN THI

Ca 1

07h15 – 08h45

Ca 2

09h30 – 11h00

Ca 3

13h15 – 14h45

Ca 4

15h30 – 17h00

Ca 5

17h20Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.