Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Chuyển thời gian thi học kỳ II nhóm 1, năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6/TB-ĐT

                         Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Chuyển thời gian thi học kỳ II nhóm 1, năm học 2019 - 2020

Theo Thông báo số 20020301/TB-ĐHTL ngày 3/2/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc nghỉ làm việc, giảng dạy, học tập do virut corona gây ra đến hết ngày 9/2/2020, vì vậy, lịch thi học kỳ II, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 phải chuyển sang tuần tiếp theo từ ngày 11/2 – 14/2/2020. Phòng Đào tạo sẽ cập nhật ngày thi trong Phiếu dự thi chính thức của sinh viên.

Đề nghị sinh viên tra cứu trên trang web http://thanglong.edu.vn qua Banner Đăng ký học  và dự thi đúng lịch.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.