Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2020     

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 1, NĂM HỌC 2019 – 2020

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP CN

MÔN

TÊN MÔN

1

A28656

TRỊNH THỊ LÂM OANH

QT29g1

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

2

A29184

VŨ THỊ THANH VÂN

QM29e1

TT499

Thực tập tốt nghiệp

3

A29507

NGUYỄN TUẤN NINH

QE29g4

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.