Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Thay đổi phòng học HK II nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020 (6/12 - 7/12/2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 111/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Thay đổi phòng học HK II nhóm 1, 2 năm học 2019 – 2020

(6/12 - 7/12/2019)

Do nhà trường sử dụng các phòng học nhà B tầng 2 phục vụ cho Hội thảo quốc tế với chủ đề Nghiên cứu giáo dục tiếng Nhật – sự học hỏi lẫn nhau giữa người dạy và người học nên phòng học theo thời khóa biểu học kỳ II của nhóm 1, 2 thay đổi như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

Giờ học

Phòng cũ

Phòng mới

Thứ 6, ngày 6/12/2019

1

BA211

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

QLSXTACNGHIEP.1

6 – 10

B201

A606

2

EC102

Nhập môn kính tế học

NMONKTEHOC.6

8 – 10

B210

B404

3

FN211

Tài chính doanh nghiệp

TAICHINHDN.2

6 – 10

B203

B105

4

MK201

Nguyên lý marketing

NLYMARKETING.2

8 – 10

B205

B307

Thứ 7, ngày 7/12/2019

1

AC201

Nguyên lý kế toán

NLKETOAN.6

4 – 5

B201

A406

2

EC102

Nhập môn kinh tế học

NMONKTEHOC.7

3 – 5

B205

B403

3

FN490

CĐTN chuyên ngành Tài chính

CĐTN:NGANHTAICHINH.1

3 – 5

B206

B512

GF101

Tiếng Pháp 1

PHAP1.9

3 – 5

B208

B601

5

GF102

Tiếng Pháp 2

PHAP2.9

3 – 5

B204

B108

6

GZ102

Tiếng Trung 2

TRUNG2.11

1 – 2

B208

B601

TRUNG2.4

3 – 5

B202

B106

7

GZ252

Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Trung 5

NNĐV5(TRUNG).1

6 – 9

B208

B606

NNĐV5(TRUNG).2

6 – 9

B204

B510

NNĐV5(TRUNG).3

6 – 9

B202

B506

8

NS318

Giáo dục – Truyền thông/Tư vấn dinh dưỡng

GIAODUCTRUYENTHONG&TVDD.1.1_BT

6 – 8

B210

B608

9

SM201

Phương pháp nghiên cứu khoa học

PPNCKHOAHOC.3

6 – 10

B201

A406

Đề nghị sinh viên theo dõi để đi học đúng phòng đã được sắp xếp.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.