Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020 (Áp dụng ngày 09/11/2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 100/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Thay đổi phòng học HK I nhóm 3 và HKII nhóm 1 năm học 2019 – 2020

Do nhà trưởng tổ chức tuyển sinh thạc sỹ năm 2019 vào thứ Bảy (ngày 9/11) và Chủ nhật (10/11/2019) nên phòng học theo thời khóa biểu học kỳ I nhóm 3 và học kỳ II nhóm 1 thay đổi như sau:

TT

Mã môn

Tên môn

Lớp

Giờ học

Phòng cũ

Phòng mới

1

BA222

Phân tích và lập dự án

PTLAPDUAN.2

1 - 5

A402

A502

2

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

ANHSC1.4 (BS)

1 - 2

A403

A503

3

GE171

Tiếng Anh cơ sở 1

ANHCOSO1.1

1 - 2

A405

A601

4

GE171

Tiếng Anh cơ sở 1

ANHCOSO1.1

3 - 5

A405

A601

5

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

ANHTC1.6

6 - 7

A405

A601

Đề nghị sinh viên theo dõi để đi học đúng phòng đã được sắp xếp.

 

 

 

 

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.