Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2019  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ I, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

TT

Mã SV

Họ tên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A30165

KHUẤT HUỆ ANH

NJ30H1

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

2

A31170

TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

TI30H2

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

3

A31429

CHU THỊ HUYỀN

NJ30H4

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

4

A31482

TRỊNH THỊ MỸ HẠNH

NJ30H5

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

5

A31660

PHÙNG TIẾN NAM

QT30H4

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

6

A32011

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

QT30E3

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

7

A32377

NGUYỄN THU TRANG

QF31A1

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

8

A32683

NGUYỄN THỊ OANH

NJ31G1

GE103

TIẾNG ANH SƠ CẤP 3

9

A31226

BÙI THỊ NGỌC ANH

NE30A4

GE143

ENGLISH 3

10

A31642

NGUYỄN THÙY TRANG

NE30A6

GE143

ENGLISH 3

11

A30136

NGUYỄN THỊ THANH THUÝ

NK30G1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

12

A31779

NGUYỄN QUỐC HIẾU

TI30E1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

13

A32377

NGUYỄN THU TRANG

QF31A1

GE201

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1

14

A30136

NGUYỄN THỊ THANH THUÝ

NK30G1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

15

A30670

LƯU THỊ HỒNG AN

NK30H1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

16

A31007

LÊ THỊ HẢO

NZ31B1

GE202

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2

17

A31553

DƯ LAN ANH

NE30A10

GE244

ENGLISH 4

18

A31962

NGUYỄN HỒNG LAM

NE30A8

GE244

ENGLISH 4

19

A31975

LƯU THỊ PHƯƠNG LINH

NE30A8

GE244

ENGLISH 4

20

A26126

NGUYỄN HOÀNG NAM

NE27A6

GE245

ENGLISH 5

21

A31067

ĐẶNG NGỌC CƯỜNG

NE30A4

GE245

ENGLISH 5

22

A29173

BÙI THỊ HỒNG

NE29A7

GE351

ENGLISH 7

                                                                     Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.