Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Danh sách dự thi, lịch làm việc và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 11 năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

HỘI ĐỒNG THI TOEIC NỘI BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi, lịch làm việc và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 11 năm 2019

Hội đồng thi Toei nội bộ Trường Đại học Thăng Long tổ chức kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 11 năm 2019 dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

-       Thời gian: Chủ nhật, ngày 3/11/2019;

-       Địa điểm: Tầng 4, 5, 6 nhà A, Trường Đại học Thăng Long.

Sinh viên tra cứu danh sách dự thi, lịch làm việc và Quy định thi tại đây

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.