Phòng Đào tạo

Danh sách SV chuyển khoa, chuyển ngành, học ngành hai Học kỳ 1, năm học 2019-2020

 

Screen Shot 2019 11 01 at 5.10.33 PMScreen Shot 2019 11 01 at 5.15.22 PMScreen Shot 2019 11 01 at 5.15.48 PMScreen Shot 2019 11 01 at 5.16.07 PMScreen Shot 2019 11 01 at 5.16.27 PMScreen Shot 2019 11 01 at 5.16.45 PMVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.