Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM

 SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ III, NHÓM 3, NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Mã SV

Họtên

Lớp CN

Mã môn

Tên môn

1

A27326

LÊ QUỲNH CHÂU

NE28a5,QE28a1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

2

A27326

LÊ QUỲNH CHÂU

NE28a5,QE28a1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

3

A30052

ĐỖ THỊ VÂN ANH

NJ30g1

GJ163

Tiếng Nhật sơ cấp 3

4

A30076

NGUYỄN THỊ TƯƠI

NJ30h1

GJ163

Tiếng Nhật sơ cấp 3

5

A30110

PHẠM THỊ MINH YẾN

NJ30h1

GJ163

Tiếng Nhật sơ cấp 3

6

A30165

KHUẤT HUỆ ANH

NJ30h1

GJ162

Tiếng Nhật sơ cấp 2

7

A30258

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

NK30g1

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

8

A30571

HÀ THỊ THU TRANG

NJ30h2

GE102

Tiếng Anh sơ cấp 2

9

A31314

PHẠM HOÀNG THANH LONG

NE30a5

GE143

English 3

10

A31494

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

NJ30h5

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3

11

A31637

ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG

NE30a10

GE142

English 2

12

A32157

NGUYỄN DUY ANH

QM30e1

GE103

Tiếng Anh sơ cấp 3Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.