Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4  năm 2019     

 THÔNG BÁO

Đăng ký học HKIII, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 (khóa 31) 

1.Học kỳ III, nhóm 3, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 22/04/2019

2.Thời hạn đăng ký học trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang webhttp://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 31:

+ Đợt chính thứctừ 8h00 ngày 5/4 đến 8h30 ngày 9/4.

+ Đợt bổ sungtừ 17h00 ngày 9/4 đến 8h30 ngày 11/4 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 30:

+ Đợt chính thứctừ 8h00 ngày 12/4 đến 8h30 ngày 15/4.

+ Đợt bổ sungtừ 17h00 ngày 15/4 đến 8h00 ngày 17/4 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

4. Sinh viên khoá ≤ 30không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 31 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2. Cụ thể như sau: 

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

AD314

Nhảy hiện đại

2

BA102

Quản trị học đại cương

3

BA333

Quản trị kinh doanh khách sạn

4

BA334

Quản trị kinh doanh nhà hàng

5

EC102

Nhập môn kinh tế học

6

EC204

Kinh tê vi mô

7

EC205

Kinh tế vĩ mô

8

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

9

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

10

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

11

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

12

GF101

Tiếng Pháp 1

13

GJ101

Tiếng Nhật 1

14

GK101

Tiếng Hàn 1

15

GZ101

Tiếng Trung

17

MA100

Logic và suy luận toán học

18

MA110

Giải tích

19

MA120

Đại số tuyến tính

20

MK201

Nguyên lý marketing

21

MK202

Marketing căn bản

22

PG102

GDTC: Thể dục cổ truyền cơ bản

23

PG106

GDTC: Bóng bàn cơ bản

24

PG113

GDTC: Bóng rổ cơ bản

25

PG115

GDTC: Bóng chuyền cơ bản

26

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

27

SH111

Lịch sử văn minh thế giới

28

VL100

Ngôn ngữ học đại cương

5. Một số lưu ý:

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 30 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoábiểu chính thức theo nhóm của mình.

 + Sinh viên có thể học các học phần bổ trợ hoặc các học phần được giảng dạy ở trường để làm môn lựa chọn tự do nhưng cần cân nhắc và lựa chọn các học phần để đăng ký phù hợp với khả năng của bản thân.

+ Sinh viên có ý định xin Nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập hoặc  xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp không nên đăng ký học trong học kỳ này

- Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc để người khác xâm phạm đăng ký học ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân và những sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký thêm môn hoặc xin hủy môn với lý do nêu trên.

Sinh viên có vấn đề thắc mắc liên quan đến đăng ký học cần liên lạc với cố vấn học tập (CVHT) để được giải quyết. Trong  trường hợp CVHT không thể hỗ trợ, sinh viên có thể chuyển tiếp Đơn trình bày đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), trong đó có xác nhận của CVHT và ghi rõ căn cứ, lý do không được hỗ trợ.

- Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học nếu sinh viên đăng ký vào các lớp có số lượng đầy, không công nhận điểm đánh giá quá trình và không cho phép sinh viên dự thi trong trường hợp sinh viên học nhầm lớp (hoặc tự ý chuyển lớp) mà chưa được sự đồng ý của phòng Đào tạo. 

Sinh viên đang trong thời gian đợi điểm thi không xin hỗ trợ đăng ký học. Sau khi công bố điểm tổng kết các môn thi, nhà trường sẽ gia hạn thời gian đăng ký học cho những sinh viên có các môn phải học lại. Thời gian gia hạn là 3 ngày kể từ ngày có điểm thi chính thức.

6.Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có giá trị tính đến thời điểm đăng ký học đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm tổng kết các học phần tiếng Anh sơ cấp và sơ trung cấp (theo Quyết định số 18101 106/QĐ-ĐHTL ngày 11/10/2018 về Quy đổi điểm các học phần tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Thăng Long có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế). Thủ tục gồm: Bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), Đơn xin chuyển điểm (theo mẫu).

Lưu ý: Nhà trường chỉ xét quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh sơ cấp và sơ trung cấp cho những sinh viên chưa đăng ký học và phương thức chuyển điểm cần tuân thủ các quy định về thi nâng điểm đối với các học phần ngoại ngữ.

7.Sinh viên có thể xin hủy điểm tổng kết môn học để học lại nhằm đạt kết quả cao hơn hoặc bớt số môn phải thi lại để đăng ký học được nhiều hơn.Tuy nhiên, sinh viên cần cập nhật điều kiện tiên quyết của môn học trong chương trình đào tạo của khóa mới và cân nhắc kỹ trước khi hủy điểm để tránh không đăng ký được môn học tiếp theo. Nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.

8.Nhà trường nhận đăng ký chuyển khoa/ngành hoặc học ngành thứ hai vào tuần thứ 5 của học kỳ, sinh viên chính thức được chuyển sang khoa/ngành mới hoặc học hai ngành vào học kỳ kế tiếp. Vì vậy, sinh viên cần có kế hoạch học tập để chọn thời điểm chuyển khoa/ngành hoặc học hai ngành cho phù hợp. Đặc biệt, một số sinh viên các ngành như: Toán Tin, Ngoại ngữ, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Việt Nam học, Công tác xã hội có nguyện vọng chuyển khoa, chuyển ngành phải chủ động thông báo cho Cố vấn học tập trước đợt đăng ký học để bộ môn không ép cứng Thời khóa biểu của mình vì nếu không, dữ liệu đăng ký học của toàn trường sẽ bị rối loạn và ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên các lớp này.

9.Nếu có lý do chính đáng, sinh viên có thể đề nghị với khoa, bộ môn đăng ký thi lại, nâng điểm những môn không mở trong thời khóa biểu trước tuần thứ 4 của học kỳ. Thời gian đăng ký thi lại, nâng điểmtrên mạng từ ngày 20/5 đến 07/06/2019.

10.Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình.Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp giảng viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.