Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2019     

 THÔNG BÁO

Đăng ký học HKIII, nhóm 1, năm học 2018 - 2019

(khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29)

1. Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 bắt đầu: từ ngày 18/2/2019.                

2.Thời hạn đăng ký học trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang webhttp://thanglong.edu.vn qua Banner ĐĂNG KÝ HỌC

3.Thời gian đăng ký học chính thức của học kỳ III, nhóm 1, năm học 2018 - 2019 từ ngày 16/01/2019 đến ngày 24/01/2019. được chia thành 03 đợt:

- Đợt 1: Dành cho sinh viên khoá ≤ 25 được đăng ký họctừ 08h00 ngày 16/01/2019 đến 08h30 ngày 17/01/2019. Kết thúc thời hạn trên, sinh viên chỉ có thể đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn.

- Đợt 2: Dành cho sinh viên các khoá còn lạitừ 09h00 ngày1 7/01/2019 đến 08h30 ngày 22/01/2019

- Đợt 3: Sinh viên đăng ký học từ 17h00 ngày 22/01/2019 đến 08h00 ngày 24/01/2019 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn trong đợt 1 và đợt 2).Thời gian này, nhà trường sẽ nới số tín chỉ cho sinh viên được đăng ký lên 18 - 20 tín chỉ. Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thêm môn học, nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn học do đăng ký nhiều.

4. Một số lưu ý:

- Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc để người khác xâm phạm đăng ký học ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân và những sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký thêm môn hoặc xin hủy môn với lý do nêu trên.

- Sinh viên có vấn đề thắc mắc liên quan đến đăng ký học cần liên lạc với cố vấn học tập (CVHT) để được giải quyết. Trong  trường hợp CVHT không thể hỗ trợ, sinh viên có thể chuyển tiếp Đơn trình bày đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), trong đó có xác nhận của CVHT và ghi rõ căn cứ, lý do không được hỗ trợ. 

- Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học nếu sinh viên đăng ký vào các lớp có số lượng đầy, không công nhận điểm đánh giá quá trình và không cho phép sinh viên dự thi trong trường hợp sinh viên học nhầm lớp (hoặc tự ý chuyển lớp) mà chưa được sự đồng ý của phòng Đào tạo. 

Sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết). Nếu sinh viên cố tình đăng ký nhà trường sẽ không giải quyết hủy môn học cho sinh viên.

Sinh viên có thể học các học phần bổ trợ hoặc các học phần được giảng dạy ở trường để làm môn lựa chọn tự donhưng cần cân nhắc và lựa chọn các học phần để đăng ký phù hợp với khả năng của bản thân. Trong trường hợp quá thời hạn, nhà trường sẽ không giải quyết hủy các môn này với bất kỳ lý do nào.

Sinh viên đang trong thời gian đợi điểm thi không xin hỗ trợ đăng ký học. Sau khi công bố điểm tổng kết các môn thi, nhà trường sẽ gia hạn thời gian đăng ký học cho những sinh viên có các môn phải học lại. Thời gian gia hạn là 3 ngày kể từ ngày có điểm thi chính thức.

- Sinh viên có ý địnhxin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong học kỳ nàykhông nên đăng ký học. Trường hợp sinh viên cố tình đăng ký học, nhà trường không cho phép hủy kết quả đăng ký.

- Đến thời điểm đăng ký học của học kỳ, sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp không nên đăng ký họcNếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả học phí cho sinh viên. 

5. Nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên theo Quy định số 418/QĐ-ĐHTL ngày 20/10/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa ≥ 26 và đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 nhà trường áp dụng chương trình tiếng Anh mới dành cho sinh viên khối không chuyên thuộc chương trình giáo dục đại cương, gồm 9 học phần: Tiếng Anh sơ cấp 1, Tiếng Anh sơ cấp 2, Tiếng Anh sơ cấp 3, Tiếng Anh sơ trung cấp 1, Tiếng Anh sơ trung cấp 2, Tiếng Anh sơ trung cấp 3, Tiếng Anh trung cấp 1, Tiếng Anh trung cấp 2, Tiếng Anh trung cấp 3.Đề nghị sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký các học phần theo chương trình mới.

Chú ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký họcsẽ được miễn học/thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cụ thể:

Trình độ A2được miễn học và thi 3 học phần trình độ sơ cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3(GE103);

Trình độ B1 được miễn thi 6 học phần trình độ sơ cấp và sơ trung cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE203).

Sinh viên thuộc diện trên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục miễn học/thi gồm: bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), đơn xin chuyển điểm (theo mẫu). Sau khi được nhà trường thẩm định tính xác thực của chứng chỉ, sinh viên sẽ được xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo của Trường, được công nhận điểm tổng kết cho mỗi học phần theo quy định.

6.Sinh viên có thể xin hủy điểm tổng kết môn học để học lại nhằm đạt kết quả cao hơn hoặc bớt số môn phải thi lại để đăng ký học được nhiều hơn.Tuy nhiên, sinh viên cần cập nhật điều kiện tiên quyết của môn học trong chương trình đào tạo của khóa mới và cân nhắc kỹ trước khi hủy điểm để tránh không đăng ký được môn học tiếp theo. Nhà trường sẽ không khôi phục điểm tổng kết các môn đã xin hủy.

7.Nhà trường nhận đăng ký chuyển khoa/ngành hoặc học ngành thứ hai vào tuần thứ 5 của học kỳ, sinh viên chính thức được chuyển sang khoa/ngành mới hoặc học hai ngành vào học kỳ kế tiếp. Vì vậy, sinh viên cần có kế hoạch học tập để chọn thời điểm chuyển khoa/ngành hoặc học hai ngành cho phù hợp. Đặc biệt, một số sinh viên các ngành như: Toán Tin, Ngoại ngữ, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Việt Nam học, Công tác xã hội có nguyện vọng chuyển khoa, chuyển ngành phải chủ động thông báo cho Cố vấn học tập trước đợt đăng ký học để bộ môn không ép cứng Thời khóa biểu của mình vì nếu không, dữ liệu đăng ký học của toàn trường sẽ bị rối loạn và ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên các lớp này.

8.Nếu có lý do chính đáng, sinh viên có thể đề nghị với khoa, bộ môn đăng ký thi lại, nâng điểm những môn không mở trong thời khóa biểu trước tuần thứ 4 của học kỳ. Thời gian đăng ký thi lại, nâng điểmtrên mạng từ ngày 18/3 đến5/4/2019.

9. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình.Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi(công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10)và Danh sách điểm quá trình(công bốchậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp phòng Công tác sinh viên hoặc giảng viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó..

10. Giờ học hàng ngày: Sinh viên theo dõi để đi họcđúng thời gian quy định, cụ thể: 

 

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h50

Giờ học 2

08h00    -   08h50

Giờ học 3

09h05    -   09h55

Giờ học 4

10h05    -    10h55

Giờ học 5

11h05    -    11h55

Chiều

Giờ học 6

13h00    -   13h50

Giờ học 7

14h00    -   14h50

Giờ học 8

15h05   -   15h55

Giờ học 9

16h05    -   16h55

Giờ học 10

17h05    -   17h55

Giờ học 11

18h00    -   18h50

Giờ học 12

19h00    -   19h50

Giờ học 13

20h00    -   20h50Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.