Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019 (Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân Văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-ĐT

                          Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2019

THÔNG BÁO

Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 2, năm học 2018 - 2019

(Khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân Văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30)

1. Sinh viên khoa Toán – Tin, khoa Ngoại ngữ,khoa KH Xã hội & Nhân Văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 2/1/2019 đến 17h00 ngày 18/1/2019 (lịch thi cụ thể các môn Download tại đây). 

2. Sinh viên đăng kí học ở học kì, nhóm nào sẽ nộp học phí vào học kì, nhóm đó cùng với lệ phí thi lại, nâng điểm của các học kì trước. Đối với những sinh viên đã đăng kí học đủ các môn theo chương trình đào tạo và chỉ còn đăng kí thi lại, nâng điểm thì sẽ nộp lệ phí thi lại, nâng điểm cùng với đợt thu hồ sơ tốt nghiệp.

3. Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra quá trình. Theo qui định, sinh viên vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp và điểm quá trình < 4 sẽ không được dự thi. Sinh viên cần chủ động theo dõi Danh sách sinh viên không được thi (công bố chậm nhất vào 11h00’, thứ Hai, tuần 10) và Danh sách điểm quá trình(công bốchậm nhất vào 11h00’, thứ Năm, tuần thứ 10). Nếu có sai sót, sinh viên gặp giảng viên hoặc phòng Công tác sinh viên để được sửa chữa, tránh thiệt thòi cho bản thân. Trường hợp các danh sách trên công bố đúng thời hạn mà sinh viên không theo dõi dẫn đến không được dự thi hoặc sai sót điểm quá trình cần sửa chữa phải nộp lệ phí phạt: 200.000 đồng/1 môn thi/1 lần để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.

4. Theo quy định, sinh viên chưa đóng phí sẽ không được dự thi các học phần trong học kỳ đó và nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp xin đóng học phítrong thời gian diễn ra kỳ thi. Kết thúc kì thi, những sinh viên thuộc diệnnày sẽ đến đóng phítại phòng Tài vụ từ ngày18/3/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật) để đăng ký học đợt bổ sung và phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học muộn.

5.Nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên theo Quyết định số 17081612/QĐ-ĐHTL ngày 16/8/2017của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa ≥ 26 và đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 nhà trường áp dụng chương trình tiếng Anh mới dành cho sinh viên khối không chuyên thuộc chương trình giáo dục đại cươnggồm 9 học phần: Tiếng Anh sơ cấp 1, Tiếng Anh sơ cấp 2, Tiếng Anh sơ cấp 3, Tiếng Anh sơ trung cấp 1, Tiếng Anh sơ trung cấp 2, Tiếng Anh sơ trung cấp 3, Tiếng Anh trung cấp 1, Tiếng Anh trung cấp 2, Tiếng Anh trung cấp 3.

6.Các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm của các học phần không tính vào điểm trung bình tích lũy. Vì vậy, sinh viên không nên đăng ký thi nâng điểmcác kỹ năng của hai học phần trên.

7.Đối với những sinh viên bị ốm hoặc vì một lý do chính đáng sẽ đượcHOÃN THI, nhà trường chỉ giải quyết khi sinh viên hoãn thi tất cả các môn trong học kì. Sinh viên làm đơn xin hoãn thi theo mẫutrong đó nêu rõ lý do hoãn thi (mẫu đơn Download tại đây), nộp kèm phiếu dự thivà các giấy tờ của cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3). 

8Khi đi thi, tất cả sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân (CMND).Nếu không xuất trình thẻ sinh viên, sinh viên sẽ không được phép dự thi; không có giấy CMND, sinh viên lên phòng thi sau đó cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra đối chiếu những sinh viên này với dữ liệu gốc của nhà trường.

9Thứ Sáu, ngày22/3/201nhà trường dự kiến sẽ đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vnqua Banner Đăng ký họcCách xem lịch thi: trong phần Góc sinh viên→ chọn mục Lịch thi→ Chọn học kỳ→ Gửi đi. Trường hợp phát hiện sai sót, sinh viênđến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để sửa lại ngay (trước ngày 26/2/2019vì trong thời gian diễn ra kì thi nhà trường sẽ không giải quyết các thắc mắc về phiếu dự thi. Sinh viên cần chủ động ghi chép hoặc tự in phiếu dự thi để theo dõi phòng thi và thời gian thi, tránh tình trạng khi có sự cố về đường truyền hoặc mất điện, bộ phận trực thi không thể kiểm tra mà sinh viên phải tự đi tìm phòng thi của mình. 

10.Đến thời điểm này, sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệpkhông nên đăng ký thi lại, nâng điểm. Nếu cố tình đăng ký, nhà trường sẽ không hoàn trả lệ phí cho sinh viên.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.