Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30 (HK II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106/TB-ĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Đăng ký học Tiếng Anh đại cương khóa 31 và các học phần Giáo dục đại cương khóa ≤ 30

(HK II, nhóm 3, năm học 2018 - 2019)

I. Học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của khóa 31 bắt đầu học từ ngày 31/12/2018.

1.Thời hạn đăng ký trên mạng cho từng sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên trang web: https://dangkyhoc.thanglong.edu.vn/

2. Quy định về việc đăng ký học tiếng Anh đại cương (TAĐC)

- Sinh viên khóa 31 đăng ký học tiếng Anh tiếp theo phù hợp với tiến trình học.

- Kết thúc thời gian đăng ký học tiếng Anh trên mạng, nếu sinh viên không đăng ký học sẽ được coi như tự ý bỏ học môn học tiếng Anh đó và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí.

Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân, tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường.Nhà trường không giải quyết các trường hợp xin huỷ môn hoặc đăng ký thêm môn vì lý do trên.

Chú ý:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cấp bởi một trong các trung tâm của tổ chức ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc), có thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đăng ký họcsẽ được miễn học/thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cụ thể:

Trình độ A2được miễn học và thi 3 học phần trình độ sơ cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3(GE103);

Trình độ B1 được miễn thi 6 học phần trình độ sơ cấp và sơ trung cấpTiếng Anh sơ cấp 1 (GE101), Tiếng Anh sơ cấp 2 (GE102), Tiếng Anh sơ cấp 3 (GE103), Tiếng Anh sơ trung cấp 1 (GE201), Tiếng Anh sơ trung cấp 2 (GE202), Tiếng Anh sơ trung cấp 3 (GE203).

Sinh viên thuộc diện trên đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) làm thủ tục miễn học/thi gồm: bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mang theo bản chính để đối chiếu), đơn xin chuyển điểm (theo mẫu). Sau khi được nhà trường thẩm định tính xác thực của chứng chỉ, sinh viên sẽ được xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo của Trường, được công nhận điểm tổng kết cho mỗi học phần theo quy định.

3. Thời hạn đăng ký học

- Đối với khoá 31:

+ Đợt chính thức: từ 08h00 ngày 23/12/2018 đến 8h00 ngày 25/12/2018;

+ Đợt bổ sung: từ 9h00 ngày 24/12/2018 đến 9h00 ngày 25/12/2018;

 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

- Đối với khoá ≤ 30:

+ Đợt chính thức: từ 9h30 ngày 25/12/2018 đến 9h30 ngày 26/12/2018;

+ Đợt bổ sung: từ 10h00 ngày 26/12/2018 đến 10h00 ngày 27/12/2018 (chỉ được đăng ký thêm môn mà không được huỷ môn đã đăng ký đợt chính thức).

II. Sinh viên khoá ≤ 30 không được đăng ký học các môn (dấu ) cùng khóa 31 do các môn này đã mở trong thời khóa biểu của nhóm 1 hoặc nhóm 2Cụ thể như sau: 

 

TT

Mã môn

Tên môn

Đối tượng không được đăng ký học

Nhóm 1

Nhóm 2

1

BA101

Quản trị học

 

2

BA102

Quản trị học đại cương

3

EC101

Kinh tế học đại cương

 

4

GE202

Tiếng Anh sơ trung cấp 2

5

GE205

Tiếng Anh sơ trung cấp 3

6

GE301

Tiếng Anh trung cấp 1

7

GE303

Tiếng Anh trung cấp 2

8

MA100

Logic và suy luận toán học

 

9

PG118

GDTC: Thể dục cơ bản

 

10

VC200

Văn hóa Việt Nam

 

Lưu ý:

- Sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh khi tích lũy đủ 04 kỹ năng, trong đó phần lý thuyết gồm 02 kỹ năng là Đường lối quân sự của Đảng (PG122) và Công tác quốc phòng - an ninh (PG123); phần thực hành gồm 02 kỹ năng là Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125). Trường hợp sinh viên học lại kỹ năng nào của phần lý thuyết phải đăng kí học lại cả hai kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) và Công tác quốc phòng - an ninh (PG123) hoặc học lại phần thực hành phải đăng kí học cả hai kỹ năng Quân sự chung (PG124) và Kỹ thuật bắn súng (PG125) vì các nội dung của phần lý thuyết và thực hành được tổ chức học cùng nhau. Tuy nhiên, trường hợp sinh viên thi lại kỹ năng nào thì chỉ đăng ký riêng kỹ năng đó.

- Nhà trường không giải quyết hủy môn học cho những sinh viên cố tình đăng ký học các trường hợp sau:

+ Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại (sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để biết thêm chi tiết).

+ Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất, trên bản Kết quả học tập hiển thị là Đạt thì không đăng ký học các kỹ năng của hai môn học trên.

+ Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ML203).

+ Sinh viên khóa ≤ 29 cần tham khảo và chọn các môn học để tránh đăng ký trùng với thời khoá biểu chính thức theo nhóm của mình. 

Sinh viênđăng ký thi lại, nâng điểm trên mạng từ ngày 28/1 đến ngày 01/03/2019.

Chú ý: Bắt đầu từ học kỳ I nhóm 1 năm học 2018 - 2019, giờ học hàng ngày sẽ thay đổi như sau:

Sáng

Giờ học 1

07h00   -   07h50

Giờ học 2

08h00    -   08h50

Giờ học 3

09h05    -   09h55

Giờ học 4

10h05    -    10h55

Giờ học 5

11h05    -    11h55

Chiều

Giờ học 6

13h00    -   13h50

Giờ học 7

14h00    -   14h50

Giờ học 8

15h05   -   15h55

Giờ học 9

16h05    -   16h55

Giờ học 10

17h05    -   17h55

Giờ học 11

18h00    -   18h50

Giờ học 12

19h00    -   19h50

Giờ học 13

20h00    -   20h50


Các tin khác

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.