Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2018     

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ

HỌC KỲ 3, NHÓM 2, NĂM HỌC 2017 – 2018

TT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

LỚP CN

GHI CHÚ

1

A08634

TRẦN THỊ MINH TÚ

XW18e

Nợ học phí học kỳ 817

2

A17095

TRẦN HOÀNG TRUNG

QA23c1

Nợ học phí học kỳ 717

3

A17440

NGÔ BẢO YẾN

XV23a1

Nợ học phí học kỳ 717, 817 

4

A18202

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NE23a2

Nợ học phí học kỳ 817

5

A18660

TRẦN THÙY DƯƠNG

XV24c1

Nợ học phí học kỳ 717

6

A18969

ĐỖ QUANG HUY

TI24g1

Nợ học phí học kỳ 817

7

A19292

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

QH24g1

Nợ học phí học kỳ 817

8

A19547

NGUYỄN THÁI SƠN

TC24g1

Nợ học phí học kỳ 817

9

A19849

BÙI TRỌNG DUẨN

TC24g1

Nợ học phí học kỳ 817

10

A20075

TẠ THỊ NGỌC

QE24a1

Nợ học phí học kỳ 717

11

A20484

KIỀU VĂN NINH

QE25g1

Nợ học phí học kỳ 717

12

A20595

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

QE25c1

Nợ học phí học kỳ 717

13

A20641

ĐÀO KIỀU TRANG

NJ25c1

Nợ học phí học kỳ 817

14

A21995

LƯỜNG THỊ TRANG

QH25g1

Nợ học phí học kỳ 817

15

A22400

NGUYỄN KHÁNH LINH

NE26a1

Nợ học phí học kỳ 817

16

A22427

BÙI ĐỨC GIANG

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 817

17

A22514

PHẠM ĐÌNH ĐỨC

SN26e1

Nợ học phí học kỳ 817

18

A22515

TRẦN THỊ TRÀ MI

NE26a1

Nợ học phí học kỳ 817

19

A22704

NGUYỄN THU THẢO

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 817

20

A22804

LÊ THỊ QUỲNH TRANG

NJ26d2

Nợ học phí học kỳ 817

21

A22968

PHẠM THU HOÀI

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 817

22

A22969

PHẠM QUỐC CƯỜNG

SP26g1

Nợ học phí học kỳ 817

23

A22983

ĐẶNG XUÂN HÙNG

NE26a6

Nợ học phí học kỳ 817

24

A23093

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

SP26d1

Nợ học phí học kỳ 817

25

A23129

TRỊNH TUẤN ANH

NE26a3

Nợ học phí học kỳ 817

26

A23171

NGUYỄN VIỆT DŨNG

TC26d1

Nợ học phí học kỳ 817

27

A23381

BÙI KIỀU OANH

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 817

28

A23697

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

SN26g2

Nợ học phí học kỳ 817

29

A23731

NGUYỄN HOÀNG HẢI

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 817

30

A23749

HOÀNG NGỌC ANH

XW26g1

Nợ học phí học kỳ 717, 817

31

A23891

BÙI XUÂN TÙNG

QT27e1

Nợ học phí học kỳ 817

32

A24000

TRẦN SƠN TÙNG

TI26d1

Nợ học phí học kỳ 817

33

A24011

NGUYỄN ANH THƯ

TI26g2

Nợ học phí học kỳ 817

34

A24052

LÊ CÔNG DUY

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 817

35

A24269

ĐỖ HỒNG NGỌC

XV26g1

Nợ học phí học kỳ 817

36

A24370

NGUYỄN THỊ NGỌC

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 817

37

A24400

NGUYỄN THỊ LÝ

NE27a2

Nợ học phí học kỳ 817

38

A24405

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 817

39

A24411

NGUYỄN HOÀNG NAM

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 817

40

A24500

TRƯƠNG TRIỆU VINH

NJ27c1

Nợ học phí học kỳ 817

41

A24544

NGUYỄN THỊ TRANG

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 817

42

A24551

TRẦN HẢI VÂN

NE27a3

Nợ học phí học kỳ 817

43

A24749

DOÃN THỊ DUYÊN

NJ27e1

Nợ học phí học kỳ 817

44

A24762

PHẠM THANH TÂM

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 817

45

A24817

BÙI QUỐC NAM

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 817

46

A24877

ĐOÀN HƯNG PHÚ

TI27g1

Nợ học phí học kỳ 817

47

A24906

NGUYỄN THANH NGA

NE27a4

Nợ học phí học kỳ 817

48

A24987

NGUYỄN HUY TÙNG

QM27e1

Nợ học phí học kỳ 817

49

A25029

LÝ BẢO NGỌC

NJ27d1

Nợ học phí học kỳ 817

50

A25073

TĂNG THỊ HẢI YẾN

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 817

51

A25177

PHẠM MINH ĐỨC

TI27b1

Nợ học phí học kỳ 817

52

A25566

NGUYỄN CÔNG VINH

TE27e1

Nợ học phí học kỳ 817

53

A25570

VŨ VIỆT DŨNG

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 817

54

A25628

DƯƠNG TUẤN ANH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 817

55

A25655

TRẦN PHI HÙNG

QT27c1

Nợ học phí học kỳ 817

56

A25779

NGUYỄN THỊ NHÀN

XW27g1

Nợ học phí học kỳ 817

57

A25808

TẠ ĐĂNG TRÍ

SN27g4

Nợ học phí học kỳ 817

58

A25901

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

NE27a8

Nợ học phí học kỳ 817

59

A26040

VŨ HOÀNG ANH

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 817

60

A26055

ĐINH MINH TÂM

NZ27c1

Nợ học phí học kỳ 817

61

A26077

DƯƠNG THẾ TÙNG

TC27g2

Nợ học phí học kỳ 817

62

A26084

NGUYỄN HỮU TÙNG

QT27d1

Nợ học phí học kỳ 817

63

A26088

NGUYỄN QUỐC ANH

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 717, 817 

64

A26097

NGÔ HẢI NAM

QT27g1

Nợ học phí học kỳ 817

65

A26109

NGUYỄN THU VÂN

QT27b1

Nợ học phí học kỳ 817

66

A26185

TRẦN KHẮC LONG

TI27g3

Nợ học phí học kỳ 817

67

A26207

TRẦN ĐỨC DUY

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 817

68

A26223

PHẠM THỊ HƯƠNG THẢO

QT27a1

Nợ học phí học kỳ 817

69

A26246

NGUYỄN THU GIANG

XV27g1

Nợ học phí học kỳ 817

70

A26268

VŨ TRUNG HIẾU

NE27a6

Nợ học phí học kỳ 817

71

A26286

HỒ THÙY LINH

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 817

72

A26299

ĐỖ TRÍ BẰNG

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 817

73

A26359

NGUYỄN VƯƠNG NAM

TC28g1

Nợ học phí học kỳ 817

74

A26445

TRỊNH QUỐC CƯỜNG

NE28a9

Nợ học phí học kỳ 817

75

A26479

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 817

76

A26499

NGUYỄN VŨ MAI ANH

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 717, 817 

77

A26542

NGUYỄN THỊ HẢI NGUYÊN

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 817

78

A26624

NGUYỄN VĂN ĐẠT

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 817

79

A26626

CHU THỊ HẰNG

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 817

80

A26627

ĐỖ ĐỨC HUY

NJ28s1

Nợ học phí học kỳ 817

81

A26629

ĐẶNG QUỲNH TRANG

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 517, 717 

82

A26641

TRẦN HUYỀN TRANG

NJ28e1

Nợ học phí học kỳ 817

83

A26821

VÕ PHƯƠNG LINH

NE28a3

Nợ học phí học kỳ 817

84

A26834

ĐÀO THỊ THẢO

NJ28g4

Nợ học phí học kỳ 817

85

A26842

TRẦN MẠNH TOẢN

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 817

86

A26893

VŨ THỊ LAN NHI

QT28g5

Nợ học phí học kỳ 817

87

A26925

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

QT28c1

Nợ học phí học kỳ 817

88

A27004

CAO THỊ NHẬT LINH

NJ28d2

Nợ học phí học kỳ 817

89

A27019

TRỊNH THU HOÀI

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 817

90

A27060

NGUYỄN VĂN KIÊN

TI28g1

Nợ học phí học kỳ 817

91

A27075

PHẠM MINH ĐỨC

SN28g1

Nợ học phí học kỳ 817

92

A27086

LÊ HẢI THANH

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 817

93

A27101

TRẦN NGỌC HẠNH THU

QT28e1

Nợ học phí học kỳ 817

94

A27166

TRẦN NGỌC MINH

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 717

95

A27207

NGUYỄN HẢI DUY

QT28g3

Nợ học phí học kỳ 817

96

A27214

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

QT28g2

Nợ học phí học kỳ 817

97

A27241

NGUYỄN HÀ MY

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 817

98

A27250

VƯƠNG MINH HOÀNG

SP28d1

Nợ học phí học kỳ 817

99

A27294

ĐẶNG VŨ HOÀNG LINH

QT28d1

Nợ học phí học kỳ 817

100

A27317

BÙI PHƯƠNG THẢO

QT28e2

Nợ học phí học kỳ 817

101

A27352

LÊ THÙY DƯƠNG

NE28a5

Nợ học phí học kỳ 817

102

A27427

TRƯƠNG VŨ THUỲ AN

SN28e1

Nợ học phí học kỳ 817

103

A27456

TÔ THỊ KHÁNH LY

QT28g3

Nợ học phí học kỳ 817

104

A27458

MAI NHƯ QUỲNH

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 817

105

A27618

NGUYỄN HỮU NHẪN

TE28g1

Nợ học phí học kỳ 817

106

A27630

PHAN THANH TÚ

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 817

107

A27655

NGUYỄN THỊ HÒA

NZ29a1

Nợ học phí học kỳ 817

108

A27666

TRẦN THU THỦY

QT28g4

Nợ học phí học kỳ 817

109

A27687

NGUYỄN QUANG HUY

TE28g1

Nợ học phí học kỳ 617, 817 

110

A27745

LÊ NGỌC ANH

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 817

111

A27782

CAO ĐÌNH SƠN

QT28g1

Nợ học phí học kỳ 817

112

A27810

NGUYỄN DIỆU NGÂN

QT28g4

Nợ học phí học kỳ 817

113

A27866

ĐẶNG THÙY TRANG

NZ28e1

Nợ học phí học kỳ 817

114

A27895

ĐỖ MINH HUY

QT28a1

Nợ học phí học kỳ 817

115

A28004

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

NE28a1

Nợ học phí học kỳ 817

116

A28022

BÙI NGỌC ANH

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 817

117

A28132

HOÀNG VŨ LINH NHI

NZ28g1

Nợ học phí học kỳ 817

118

A28154

NGUYỄN THỊ THU UYÊN

SN28g2

Nợ học phí học kỳ 817

119

A28172

PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 817

120

A28176

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 817

121

A28234

NGUYỄN MINH ĐỨC

XW28g1

Nợ học phí học kỳ 717, 817 

122

A28242

NGUYỄN TRANG ANH THƠ

NE28a8

Nợ học phí học kỳ 817

123

A28254

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

QT28d2

Nợ học phí học kỳ 817

124

A28279

NGUYỄN HÀ PHONG

NE28a10

Nợ học phí học kỳ 817

125

A28285

NGUYỄN THỊ QUỲNH

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 217

126

A28288

TRẦN QUỐC KHÁNH

AN29d1

Nợ học phí học kỳ 817

127

A28411

TRỊNH NGỌC DIỆP

NE29a1

Nợ học phí học kỳ 817

128

A28423

NGUYỄN QUỲNH ANH

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 817

129

A28431

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 817

130

A28444

PHẠM THẢO LY

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 817

131

A28511

NGUYỄN NGỌC ANH QUÂN

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 817

132

A28529

NGUYỄN THỊ DIỆU HOA

NJ29d1

Nợ học phí học kỳ 617, 817 

133

A28534

TRẦN MAI PHƯƠNG

QA29g1

Nợ học phí học kỳ 817

134

A28543

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

QM29g1

Nợ học phí học kỳ 817

135

A28672

NGUYỄN THỊ MINH DUYÊN

NJ29d1

Nợ học phí học kỳ 817

136

A28696

NGUYỄN HỢP PHÚC

QM29b1

Nợ học phí học kỳ 817

137

A28710

ĐỖ TIẾN THÀNH

TI29g1

Nợ học phí học kỳ 217, 817 

138

A28752

PHẠM MINH PHƯƠNG

QT29c1

Nợ học phí học kỳ 817

139

A28753

NGUYỄN THỊ LAN ANH

QA29g2

Nợ học phí học kỳ 817

140

A28763

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

QM29e1

Nợ học phí học kỳ 817

141

A28807

PHẠM XUÂN TRƯỜNG

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 817

142

A28835

TẠ THỊ KIM NGÂN

QE29g2

Nợ học phí học kỳ 817

143

A28866

NGUYỄN MINH NHẬT

NJ29d2

Nợ học phí học kỳ 817

144

A28899

DƯƠNG MINH QUỐC THÁI

NJ29g2

Nợ học phí học kỳ 817

145

A28910

HOÀNG QUÝ NHÂN

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 817

146

A29000

TRẦN XUÂN AN

QE29g1

Nợ học phí học kỳ 817

147

A29005

PHAN THU THỦY

QF29e1

Nợ học phí học kỳ 817

148

A29019

VŨ THỊ THU HẠNH

NJ29g3

Nợ học phí học kỳ 817

149

A29026

PHÙNG MINH ĐỨC

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 517, 817

150

A29055

NGUYỄN THANH THẢO

XV29e1

Nợ học phí học kỳ 817

151

A29070

NGUYỄN NHẬT NAM

XV29e1

Nợ học phí học kỳ 817

152

A29074

ĐÀO THỊ DIỄM

QT29g1

Nợ học phí học kỳ 817

153

A29081

ĐẶNG BÍCH PHƯƠNG

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 817

154

A29123

NGUYỄN DUY HƯNG

QM29d1

Nợ học phí học kỳ 817

155

A29158

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

TI29e1

Nợ học phí học kỳ 317, 517, 817

156

A29161

ĐẶNG THỊ HƯỜNG

QA29g3

Nợ học phí học kỳ 817

157

A29185

NGUYỄN LIN TƠN

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 817

158

A29217

HỒ HOÀNG LONG

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 817

159

A29223

ĐẶNG THÙY DƯƠNG

QA29g3

Nợ học phí học kỳ 817

160

A29240

VŨ THỊ HƯƠNG QUỲNH

QE29g3

Nợ học phí học kỳ 817

161

A29374

NGUYỄN HỮU HƯNG

QA29d2

Nợ học phí học kỳ 817

162

A29402

TRẦN QUỐC TRUNG

TM29g1

Nợ học phí học kỳ 817

163

A29406

HOÀNG XUÂN BANG

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 817

164

A29427

PHÙNG THÚY QUỲNH

NE29a6

Nợ học phí học kỳ 817

165

A29441

ĐÀO THU HIỀN

QA29g3

Nợ học phí học kỳ 817

166

A29467

NGUYỄN THU TRANG

NJ29b1

Nợ học phí học kỳ 817

167

A29498

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 817

168

A29511

NGUYỄN BÍCH NGÀ

QT29d2

Nợ học phí học kỳ 817

169

A29581

NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

NZ29g1

Nợ học phí học kỳ 817

170

A29585

VŨ QUANG ĐỨC

NE29a3

Nợ học phí học kỳ 817

171

A29602

NGUYỄN HUYỀN ANH

QF29d1

Nợ học phí học kỳ 817

172

A29620

DƯƠNG VĂN MẠNH

TI29g2

Nợ học phí học kỳ 817

173

A29629

CHU ĐỨC ANH

QF29g2

Nợ học phí học kỳ 817

174

A29631

PHẠM ĐỖ THÀNH NAM

TI29d1

Nợ học phí học kỳ 817

175

A29693

NGUYỄN THU PHƯƠNG

QA29g4

Nợ học phí học kỳ 817

176

A29697

ĐOÀN QUANG HUY

NE29a4

Nợ học phí học kỳ 817

177

A29724

NGUYỄN TIẾN PHONG

QT29g2

Nợ học phí học kỳ 817

178

A29734

ĐINH TRUNG HIẾU

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 817

179

A29754

LÊ NGUYỄN NGỌC ANH

AN29g1

Nợ học phí học kỳ 817

180

A29755

TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH

XV29b1

Nợ học phí học kỳ 817

181

A29763

NGUYỄN NGỌC MỸ LINH

QM29g3

Nợ học phí học kỳ 817

182

A29782

VŨ HOÀI NAM

XW29g1

Nợ học phí học kỳ 817

183

A29836

BÙI THỊ THU TRANG

QF29g2

Nợ học phí học kỳ 817

184

A29904

HOÀNG THỊ LANH

NJ29d3

Nợ học phí học kỳ 817

185

A29910

NGUYỄN THANH TRÀ

SN29g2

Nợ học phí học kỳ 617

186

A29942

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NZ29b1

Nợ học phí học kỳ 817

187

A29943

VÕ THỊ MINH THU

NK29c1

Nợ học phí học kỳ 817

188

A29965

PHẠM NAM MAI KHUÊ

QT29a1

Nợ học phí học kỳ 817

189

A29994

DƯ THUỲ AN

NJ29g5

Nợ học phí học kỳ 817

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.