Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO KHẨN Xác nhận tình trạng dự thi và Tổ chức thi bổ sung phần thời gian bị gián đoạn cho sinh viên thi vượt cấp Tiếng Anh (Khóa 30)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/TB-ĐT

                               Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO KHẨN

Xác nhận tình trạng dự thi và Tổ chức thi bổ sung phần thời gian bị gián đoạn

cho sinh viên thi vượt cấp Tiếng Anh (Khóa 30)

            Ngày 26/8/2017, nhà trường tổ chức thi vượt cấp Tiếng Anh cho sinh viên khóa 30 nhưng do trục trặc kỹ thuật nên một số nội dung thi của sinh viên dự thi trình độ Tiếng Anh sơ cấp ca 4 (15h30-17h00) bị gián đoạn.

Để tránh thiệt thòi, nhà trường tổ chức thi bổ sung cho những sinh viên thuộc diện trên (danh sách xem tại đây). Sinh viên đến xác nhận tình trạng dự thi tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) hoặc tại facebook theo đường link http://www.facebook.com/thanglonguniversity/posts/990067201135245 chậm nhất đến 16h30, thứ Tư, ngày 30/8/2017.

Thời gian, địa điểm thi: 9h30 - 10h10 Thứ Sáu (1/9/2017) tại phòng A706.

Lưu ý: Chỉ những sinh viên đã xác nhận tình trạng dự thi theo hai phương thức nêu trên mới được dự thi.

            Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.