Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Dành cho sinh viên phúc tra bài thi môn Nhập môn tài chính doanh nghiệp (FN211) HKIII nhóm 1 năm học 2011 - 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 90 /TB-ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Dành cho sinh viên phúc tra bài thi môn Nhập môn tài chính doanh nghiệp (FN211)

HKIII nhóm 1 năm học 2011 - 2012

Những sinh viên đăng ký phúc tra bài thi môn Nhập môn tài chính doanh nghiệp (FN211) HKIII nhóm 1 năm học 2011 - 2012 (có danh sách kèm theo) đến gặp giáo viên vào 8h00 ngày 06/7/2012 tại phòng B208 B210 để được xem xét.

TT

Mã SV

Họ và tên

TT

Mã SV

Họ và tên

1

A07219

Đào Mạnh Thắng

47

A12128

Nguyễn Hoàng Ngân

2

A08306

Đào Hoàng Minh

48

A12201

Nguyễn Minh Đức

3

A09330

Nguyễn Diệp Anh

49

A12272

Đoàn Xuân Trung

4

A09750

Nguyễn Hồng Ly

50

A12289

Lê Minh Hường

5

A09815

Đỗ Vân Phương

51

A12313

Cấn Quang Dũng

6

A09908

Nguyễn Thị Tuyết   Mai

52

A12339

Nguyễn Thu Trang

7

A09975

Nhâm Chiến Thắng

53

A12362

Nguyễn Thị Phương Hoa

8

A10212

Vũ Thị Thuỳ Hương

54

A12375

Nguyễn Thị Diệu

9

A10219

Phan Nguyễn Thuỳ Vân

55

A12380

Bùi Thu Trang

10

A10235

Nguyễn Phương Dung

56

A12423

Nguyễn Quỳnh Trang

11

A10498

Trần Văn Hiệu

57

A12549

Nguyễn Hải Long

12

A10685

Trần Minh Hương

58

A12578

Nguyễn Tuyết Anh

13

A10779

Ngô Quang Khôi

59

A12589

Đỗ Hải Long

14

A10808

Nguyễn Huy Phương

60

A12593

Nguyễn Hoàng Nam

15

A10812

Nguyễn Trung Kiên

61

A12643

Nguyễn Thị Anh

16

A10854

Trương Lệ Quyên

62

A12705

Nguyễn Mạnh Tuyên

17

A10866

Nguyễn Trung Kiên

63

A12760

Phạm Đức Hạnh

18

A10915

Phạm Hùng Trường

64

A12826

Nguyễn Đức Tùng

19

A10922

Chu Thị Minh

65

A12862

Trần Thanh Phong

20

A10923

Ngô Hoàng Long

66

A12887

Bùi Thị Bích Phương

21

A10948

Trịnh Đăng Linh

67

A13175

Đặng Lương Thắng

22

A11009

Lương Thành Tài

68

A13176

Phạm Văn Điệp

23

A11014

Hoàng Hiếu

69

A13218

Phạm Bảo Trung

24

A11022

Lê Huy Đại

70

A13275

Đặng Huy Hoàng

25

A11091

Đào Ngọc Sơn

71

A13302

Phạm Thị Minh Châu

26

A11112

Nguyễn Hải Hà

72

A13307

Lê Dũng

27

A11193

Vũ Cẩm Vân

73

A13434

Phạm Thị Hoài Thu

28

A11215

Vũ Hải Giang

74

A13440

Trần Thị Như Quỳnh

29

A11332

Nguyễn Đức Long

75

A13622

Trần Thị Quỳnh Trang

30

A11370

Nguyễn Anh Tuấn

76

A13884

Nguyễn Thị Hương Thảo

31

A11373

Đỗ Thu Trang

77

A13981

Lê Anh Tuấn

32

A11385

Lý Trà My

78

A14133

Trần Văn Toàn

33

A11398

Trần Thu Thủy

79

A14141

Vũ Xuân Hải

34

A11412

Phạm Chu Kiều My

80

A14237

Lê Văn Mạnh

35

A11473

Trần Thị Minh Phương

81

A14245

Nguyễn Thành Cường

36

A11480

Trần Hữu Hưởng

82

A14276

Cung Tiến Mạnh

37

A11528

Nguyễn Đức Lưu

83

A14308

Đoàn Đức Thịnh

38

A11606

Võ Anh Đức

84

A14353

Phùng Danh Trọng

39

A11649

Trần Linh Chi

85

A14483

Nguyễn Thành Đạt

40

A11700

Nguyễn Bích Phượng

86

A14568

Mai Ngọc Quỳnh Anh

41

A11738

Ngô Tuấn Anh

87

A14653

Nguyễn Bích Ngọc

42

A11745

Hồ Thanh Tú

88

A14777

Phan Hoàng Lê Vân

43

A11854

Vũ Thị Trà My

89

A14951

Đào Cẩm Ly

44

A11865

Lương Khánh Ngọc

90

A15171

Lê Thu Huyền

45

A11868

Đinh Xuân Trường

91

A15468

Lê Thanh Phong

46

A12113

Trần Danh Huyên

92

A15554

Nguyễn Ngọc HuyềnVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.