Phòng Đào tạo

THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của trường Đại học Thăng Long. Nằm trong mục tiêu chung đó, nhà trường vui mừng đón nhận một tin vui từ phía cán bộ quản lý của nhà trường nói chung và từ phòng Đào tạo nói riêng khi ngày 9 tháng 6 năm 2011 vừa qua taị Học viên Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cô Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc - trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Thăng Long đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của cố PGS.TS Lê Đức Phúc và PGS.TS Phan Thị Mai Hương.

lats1

 lats2


 

           Hội đồng chấm luận án tiến sĩ là những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tâm lý học của nước ta: GS.TS Vũ Dũng, PGS.TS Trần Quốc Thành, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, PGS.TS Mạc Văn Trang, PGS.TS Đào Thị Oanh, PGS.TS Phạm Thành Nghị, TS Nguyễn Thị Hoa.

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rõ rệt, có giá trị khoa học, độ tin cậy và tính ứng dụng thiết thực. Kết quả nghiên cứu của luận án đã mở ra một hướng đi mới, là cơ sở khoa học và là tài liệu tham khảo hữu ích về tâm lý học chuyên ngành. Với những giá trị đáng ghi nhận đó, luận án đã được toàn thể Hội đồng chấm luận án đánh giá cao.

 

Thành công của cô Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc đã đem đến niềm vui chung và cũng là tấm gương sáng về tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường trên chặng đường phấn đấu xây dựng trường Đại học Thăng Long ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của đất nước.


 

 

 


Tin mới