Phòng Đào tạo

Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Thts

Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

8(2)Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 3, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 21/5/2020.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh Nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

122

Ngày 20/5/2020, nhà trường công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 của sinh viên trên trang web http://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 (Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Sức khỏe, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31)

20(2)Thời gian trả kết quả phúc tra sẽ có thông báo cụ thể sau. Đề nghị sinh viên chủ động theo dõi và tra cứu trên trang web http://thanglong.edu.vn.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.