THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên học kém (Nhóm 1 năm học 2018-2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên học kém (Nhóm 1 năm học 2018-2019)

         Tại điểm 1 điều 27 - Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 18081001/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long quy định: “Sinh viên bị Buộc thôi học nếu sau 3 năm học có số tín chỉ tích lũy (STCTL) < 62”.

Thực hiện quy định trên, nhà trường đã tổng kết STCTL của sinh viên tính đến học kỳ III nhóm 1, năm học 2018 – 2019. Những sinh viên có STCTL < 62 sẽ bị xét BTH do học kém (xem danh sách tại đây).

Những sinh viên thuộc diện này được xét để học thử thách trong 03 học kỳ liên tiếp và sẽ được tiếp tục học nếu mỗi học kỳ tích lũy được tối thiểu 9 tín chỉ.

Quy trình giải quyết cho sinh viên được học thử thách như sau:

-  Sinh viên và phụ huynh (mang theo CMND/CCCD và sổ hộ khẩu/giấy khai sinh) đến bàn 2 – Phòng Tiếp sinh viên làm thủ tục.

-  Cán bộ tiếp sinh viên thông báo và tư vấn tình hình, kết quả học tập của sinh viên cho phụ huynh và xét cho phép sinh viên được học thử thách. Yêu cầu sinh viên nộp bộ hồ sơ xin học bao gồm:

+ Đơn xin học tiếp viết tay của sinh viên;

+ 01 bảng điểm tổng kết;

+ 01 đơn xin học thử thách (theo mẫu của nhà trường) có ý kiến của phụ huynh.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, sinh viên không đến làm thủ tục xin học tiếp sẽ bị buộc thôi học.

                                                                                                                Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.