THÔNG BÁO Về việc tôn vinh Thủ khoa tốt nghiệp Xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố năm 2018.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

                                                                          Hà Nội, ngày  05  tháng  10  năm 2018          

 

THÔNG BÁO

Về việc tôn vinh Thủ khoa tốt nghiệp Xuất sắc các trường Đại học, Học viện

trên địa bàn Thành phố năm 2018.

         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội về việc giới thiệu Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018, Hội đồng khen thưởng trường Đại học Thăng Long đã xem xét và quyết định chọn sinh viên Trần Thị Lan Hương, sinh ngày 14/12/1996, lớp NJ27b2tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, mã sinh viên A25202 để Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc cấp thành phố xét duyệt. 

         Ngày 01/10/2018Hội đồng đã thống nhất thông qua hồ sơ xét chọn Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường Đại học Thăng Long. 

         Đây là một vinh dự lớn đối với trường Đại học Thăng Long và sinh viên Trần Thị Lan Hương.         

         Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường biết.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.