Thông báo về việc thay đổi lịch sinh hoạt đầu khóa của K31

 Thông báo về việc thay đổi lịch sinh hoạt đầu khóa của K31

Do yêu cầu sử dụng Hội trường và phòng học của nhà trường, phòng Công tác sinh viên Thông báo:
- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật K31 được nghỉ học sáng ngày 08/9 (Thứ Bảy) và học theo Lịch mới sau đây; 
- Buổi Nội dung hướng nghiệp của sinh viên các ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện, Dinh dưỡng thay đổi Phòng học theo thông báo dưới đây.
Đề nghị sinh viên theo dõi Thông báo này để đi học đúng giờ, đúng địa điểm.sinhhoat1jpg
sinhhoat2sinhhoat3


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.