Thông báo Về việc xét học bổng chính sách năm 2017

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng chính sách năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Thăng Long (15/12) hàng năm, Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức xét tặng học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và loại Giỏi, ngoài ra còn xét học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên.

Những sinh viên đang học tại các khóa K27, K28, K29 là con đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, v.v. làm Đơn đề nghị cấp học bổng kèm theo Bảng điểm và Giấy xác nhận của chính quyền địa phương để Nhà trường xét duyệt.

·       Nơi nộp đơn: Bàn 2 (bàn chính giữa), phòng Tiếp sinh viên.

·       Thời gian: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017.

Danh sách sinh viên được tặng học bổng sẽ được thông báo tại Bảng tin phòng Công tác Sinh viên (sảnh trước phòng Tiếp sinh viên) sau ngày 15/12/2017.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tin mới

Các tin khác