DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 30 THIẾU GIẤY TỜ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 30 THIẾU GIẤY TỜ
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP BỔ SUNG TẠI BÀN 2 PHÒNG TIẾP SINH VIÊN TRƯỚC NGÀY 01/12/2017
Danh sách sinh viên xem tại đây


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.