Skip to main content

Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế

Tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu văn hóa ở nước ngoài cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và phụ huynh.

Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa – du lịch cho giảng viên, sinh viên nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường

Tổ chức các khóa liên kết với nước ngoài đào tạo chuyên môn, kỹ năng ngắn hạn cho sinh viên của trường.

Detail

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu giao. 

Lãnh đạo phòng

Liên hệ Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển giáo dục quốc tế

  • Trường Đại học Thăng Long
    Đường Nghiêm Xuân Yêm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tin tức phòng ban

Tất cả tin tức