Skip to main content

Ngành Toán ứng dụng

Mã ngành7460112

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2020
20.00
Năm 2019
16.00
Năm 2018
15.00
Năm 2017
15.50

Ngành Toán ứng dụng

Khoa Toán Tin đào tạo bậc đại học chuyên ngành Toán ứng dụng cho sinh viên chính quy. Từ năm 2015, chương trình Toán ứng dụng đã thay đổi so với chương trình cũ, ngành Toán ứng dụng được đào tạo theo hai hướng ứng dụng trong Tin học và trong Kinh tế. Chương trình được cập nhật nhiều môn học mới tham khảo từ chương trình học của một số trường đại học hàng đầu trên thế giới. Toán Ứng dụng là ngành học mang tính ứng dụng cao, có ảnh hưởng đến nhiều ngành khoa học khác và là ngành học có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Toán ứng dụng nắm vững kiến thức cơ bản về toán học và khoa học máy tính, có khả năng sử dụng các công cụ đó để giải quyết các bài toán được mô hình hóa trong thực tế. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng lập trình, kĩ năng sử dụng máy tính cũng như kĩ năng phân tích, thiết kế các hệ thống giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các công cụ nêu trên.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng có khả năng vận dụng được kiến thức toán học để giải quyết bài toán thực tế thông qua việc mô hình hóa, thu thập và phân tích số liệu, xây dựng thuật toán và thực hiện tính toán, giải quyết bài toán dự báo, nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu  tại các Viện, giảng dạy tại các Trường và làm việc tại các Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, các tập đoàn kinh tế, Công ty bảo hiểm, Ngân hàng, Cơ quan quản lý nhà nước cũng như các Cơ sở sản xuất và kinh doanh khác.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Ngôn ngữ lập trình 
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phần mềm tính toán chuyên dụng toán 
 • Cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu
 • Số và cấu trúc đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Đại số tuyến tính
 • Toán rời rạc
 • Cơ bản về hệ thống thông tin
 • Dữ liệu lớn
 • Phương trình vi phân
 • Xác suất
 • Thống kê
 • Số học thuật toán
 • Giải tích số
 • Giải tích lồi
 • Tối ưu hóa
   

Chuyên ngành Toán ứng dụng trong tin học

 • Mô hình Toán học
 • Topology
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Phân tích và thiết kế thuật toán
 • Lý thuyết thông tin và mã hóa
 • Ngôn ngữ hình thức và otomat
 • Bảo mật thông tin
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Hàm biến phức
 • Mạng máy tính
 • Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tri thức
 • Phương pháp lập trình
 • Học máy
 • Công nghệ Blockchain

 

Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế lượng
 • Mô hình hóa và ứng dụng
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học đại cương
 • Mô hình hóa phân tích tài chính
 • Kinh tế học tăng trưởng
 • Kinh tế Quốc tế
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Thị trường chứng khoán
 • Luật Kinh tế
 • Nguyên lý marketing
 • Quản lý chiến lược


Sự nghiệp tương lai

 • Giảng dạy Toán, Kinh tế và Tin học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;
 • Làm việc trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế;
 • Làm việc trong các Viện nghiên cứu về Toán, Kinh tế và Tin học.

Mã ngành7460112

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí24.200.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202020.00
 • Năm 201916.00
 • Năm 201815.00
 • Năm 201715.50

Đối tác của TLU