ĐỀ TÀI THI NÓI CÁC MÔN TRUNG CẤP HỌC KÌ II NHÓM 1 NĂM HỌC 2019-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1

Học kì 2 nhóm 1 năm học 2019-2020

I. Đề tài

1.       Eating out in a restaurant (ordering, complaining)

2.       Renting a house/ a flat (asking for information, making requests)

3.       Going shopping (asking for information, complaining)

4.       Seeing a doctor (describing symptoms, getting a diagnosis)

5.       Travelling (booking a trip, making recommendations)

6.       Talking about films/ TV programmes (describing, summarizing)

II. Hình thức thi

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể thuộc 1 trong các đề tài ở phần I và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá

·        Nội dung: 40%

·        Độ chính xác (ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 20%

·        Độ trôi chảy: 20%

·        Sự hợp tác giữa 2 bên: 20%

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2

Học kì 2 nhóm 1 năm học 2019-2020

I. Đề tài

1. Requesting services

2. Money and mail

3. Emergencies

4. Messages

5. Meetings

II. Hình thức thi

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể thuộc 1 trong các đề tài ở phần I và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá

·        Nội dung: 40%

·        Độ chính xác (ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 20%

·        Độ trôi chảy: 20%

·        Sự hợp tác giữa 2 bên: 20%

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

ĐỀ TÀI THI NÓI

TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3

Học kì 2 nhóm 1 năm học 2019-2020

I. Nội dung

Phần 1: Đọc to một đoạn văn (2 điểm)

Phần 2: Trả lời 03 câu hỏi trong cuộc phỏng vấn về một chủ đề (4 điểm)

Phần 3: Trình bày ý kiến về một chủ đề (4 điểm)

Lưu ý: Các câu hỏi có nội dung về các chủ đề thường gặp liên quan đến trải nghiệm và quan điểm cá nhân: du lịch, giải trí, công việc, sức khoẻ, tin tức …

II. Hình thức thi

Thí sinh bốc thăm đề nói và chuẩn bị trong vòng 5 phút trước khi thi. Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để hoàn thành bài thi của mình.

III. Tiêu chí đánh giá

Phần 1: Phát âm (50%), ngữ điệu (30%), ngắt câu (20%)

Phần 2 và 3:

·        Nội dung: 40%

·        Độ chính xác (ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 30%

·        Độ trôi chảy: 30%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.