HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ TIẾNG ANH Học kì 1 nhóm 3 năm học 2019-2020 (NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH 

HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ TIẾNG ANH CƠ SỞ 1

Học kì 1 nhóm 3 năm học 2019-2020

I. ĐỀ TÀI

TOPIC 1:       DESCRIPTION OF PEOPLE

TOPIC 2:       PAST EVENTS

TOPIC 3:       TRAVELLING

TOPIC 4:       WORK

TOPIC 5:       MIND AND BODY

II. HÌNH THỨC THI:

Bài thi gồm 3 phần:

1.     Phỏng vấn: 1-2 phút (3 điểm)

-       Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân (Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) 

-       Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …) 

2.     Trình bày chủ đề: 2 phút (4 điểm)

Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 3 phút và trình bày chủ đề trong khoảng 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề lớn thuộc phần I

3.     Hỏi-đáp sâu: 2-3 phút (3 điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2.

 

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

  • Nội dung: 40% 
  • Độ trôi chảy, mạch lạc: 30% 
  • Độ chính xác về phát âm, từ vựng và ngữ pháp: 30 %


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH 

HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ TIẾNG ANH CƠ SỞ 2

Học kì 1 nhóm 3 năm học 2019-2020

I.    ĐỀ TÀI:

TOPIC 1: Health & Diet

TOPIC 2: City & Commuting

TOPIC 3: Shopping  

TOPIC 4: Housing

TOPIC 5: Social life

II. HÌNH THỨC THI:

Bài thi gồm 3 phần:

4.     Phỏng vấn: 1-2 phút (3 điểm)

-       Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân (Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) 

-       Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …) 

5.     Trình bày chủ đề: 2 phút (4 điểm)

Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 3 phút và trình bày chủ đề trong khoảng 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề lớn thuộc phần I

6.     Hỏi-đáp sâu: 2-3 phút (3 điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

  • Nội dung: 40% 
  • Độ trôi chảy, mạch lạc: 30% 
  • Độ chính xác về phát âm, từ vựng và ngữ pháp: 30 %

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC THI 

MÔN PHÁT ÂM

Học kì 1 nhóm 3 năm học 2019-2020

I. NỘI DUNG

1) Phần 1: Âm (2 points)

Thí sinh đọc 10 cặp âm (minimal pairs) để phân biệt âm.

2) Phần 2: Âm tiết và trọng âm (2 points)

Thí sinh nhìn phiên âm (phonetic transcription) của 10 từ đơn và đọc to các từ để phân biệt âm tiết (syllables) và trọng âm (stress).

3) Phần 3: Hội thoại (3 points)

Thí sinh đọc một đoạn hội thoại, thể hiện các kỹ năng phát âm bao gồm âm, âm tiết, trọng âm, ngữ điệu, và thể hiện cảm xúc phù hợp.

4) Phần 4: Đoạn văn (3 points)

Thí sinh đọc một đoạn văn, thể hiện tất cả các kĩ năng phát âm bao gồm âm, âm tiết, trọng âm, ngữ điệu, ngắt câu, nối âm, và nuốt âm.

II. Hình thức thi

Vào phòng thi thí sinh bốc thăm đề thi và chuẩn bị trong vòng 5 phút. Mỗi thí sinh trình bày phần thi bằng cách đọc to các nội dung được yêu cầu trong khoảng 5 phút.

III. Tiêu chí đánh giá

-       Độ chính xác về các kĩ năng phát âm (accuracy): 80%

-       Độ to, rõ ràng của giọng nói (volume, clarity): 20%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.