THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BM NGÔN NGỮ ANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi

Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2019 – 2020

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên kiểm tra lại điểm giữa kỳ và danh sách cấm thi theo bảng điểm tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Đặng Thị Trang (SĐT: 0979.381.848) hoặc với giáo viên trực tiếp chấm điểm để được giải đáp.

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm trên website của Nhà trường và hệ thống Quản lý Đào tạo. Những trường hợp có điểm trung bình ≥4 và bị giáo viên cấm thi vì lý do nào đó, hệ thống sẽ tự chuyển điểm thành 3.9.

Nếu đến hết 16h00 Thứ tư (02/10/2019), sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

                                                                                        BM NGÔN NGỮ ANHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.