THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ II nhóm 3 năm học 2019 - 2020

821Nếu đến hết 16h00thứ  ngày 01/04/2020sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ II nhóm 2 năm học 2019 - 2020

11(1) THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ II nhóm 2 năm học 2019 - 2020

Xem tiếp...

Thông báo hình thức thi nói tiếng Anh (dành cho sv khoa Tiếng Anh)

3(2)Thông báo hình thức thi nói tiếng Anh (dành cho sv khoa Tiếng Anh)


Xem tiếp...

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC

2Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC

Xem tiếp...

TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 DẠNG THỨC BÀI THI TOEIC NỘI BỘ

2TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 DẠNG THỨC BÀI THI TOEIC NỘI BỘ 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.