THÔNG BÁO V/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ25 ~ NJ31

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 16tháng 10 năm 2019   

 

THÔNG BÁO

V/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ25 ~ NJ31

Khóa, lớp

Giáo viên cố vấn 

Thời gian

Địa điểm

<=NJ25

Đỗ Thị Phượng

Thứ 4 (23/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B104

NJ26

Vũ Thị Kim Chi

Thứ 2 (21/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B204

NJ27a1 ~ NJ27d3

Hoàng Thị Hường

Thứ 2 (21/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B201

NJ27e1 ~ NJ27s1

Đặng Thị Minh

Thứ 2 (21/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B203

NJ28a1 ~ NJ28e3

Trương Phương Thúy

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

Giảng đường G

NJ28g1 ~ NJ28s1

Nguyễn Thùy Linh

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B105

NJ29a1 ~ NJ29d3

Vũ Thị Thu Hương

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B201

NJ29e1 ~ NJ29g1

Đặng Thị Minh

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B203

NJ29g2 ~ NJ29g5

Vũ Thị Kim Chi

Thứ 4 (23/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B201

NJ30a1 ~ NJ30e4

Hứa Thùy Trang

Thứ 2 (21/10/2019)

Từ 18h00~19h00

Giảng đường S

NJ30g1 ~ NJ30h2

Nguyễn Huyền Ngọc

Thứ 5 (24/10/2019)

Từ 18h00~19h00

Giảng đường G

NJ30h3 ~ NJ30s1

Hoàng Thị Hường

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B101

NJ31a1 ~ NJ31g1 

Vũ Ngọc Anh

Thứ 4 (23/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B105

NJ31g2 ~ NJ31s1

Đinh Huyền Phương

Thứ 3 (22/10/2019)

Từ 18h00~19h00

B205

            

1. Nội dung: 

- Phổ biến lịch học của học kì 2 năm học 2019-2020

- Tư vấn học tập, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

2. Yêu cầu:  

- Sinh viên cần tư vấn học tập phải mang theo bảng điểm gần nhất.

  (In Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng)

Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

                                                                                          BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.