THÔNG BÁO HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP - NJ31

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 1thángnăm 2019   

THÔNG BÁO

V/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ31

***

Khóa, lớp

Giáo viên cố vấn 

Thời gian

Địa điểm

NJ31a1 ~ NJ31g1

Vũ Ngọc Anh

Thứ 5

(ngày 21/6/2019)

Từ 18h00~19h00

B507

NJ31s1

NJ31g2 ~ NJ31h2

Đinh Huyền Phương

Thứ 5

(ngày 21/6/2019)

Từ 18h00~19h00

B701

1. Nội dung: 

- Phổ biến lịch học của học kì 1 năm học 2019-2020

- Tư vấn học tập, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

2. Yêu cầu:  

Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự  chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

                                                                                         

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.