LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP VỚI SINH VIÊN BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

 

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP VỚI SINH VIÊN

Bộ môn Ngôn ngữ Nhật

         

STT

Khóa học

Cố vấn học tập

Thời gian

Địa điểm

1

NJ20, NJ21, NJ22,
NJ23, NJ24,NJ25

Đỗ Thị Phượng

Thứ 2 ngày 29/2/2016
Từ: 18h30~19h30

Giảng đường G

2

NJ26

Vũ Thị Kim Chi

Thứ 6 ngày 26/2/2016
Từ: 18h30~19h30

Giảng đường G

3

NJ27

Hoàng Thị Hường

Đặng Thị Minh

Thứ 2 ngày 29/2/2016
Từ: 9h ~10h

Giảng đường G

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.