Bộ môn ngôn ngữ Nhật

THÔNG BÁO v/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 28

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016  

 THÔNG BÁO

V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 28

  

1. Thời gian: 18h30 – 19h30, Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016

2. Địa điểm: NJ28a1~GJ28e3: Giảng đường G

             NJ28g1~GJ28s1: Giảng đường S

3. Nội dung:

- Phổ biến lịch học của học kì 1 năm học 2016-2017

- Tư vấn học tập, hỗ trợ sinh viên

- Giải đáp thắc mắc

4. Yêu cầu:  Sinh viên cần tư vấn học tập phải mang theo bảng điểm gần nhất.

           (In Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng)

5. Cố vấn học tập: 

   - Lớp NJ28a1~NJ28e3: GV Trương Phương Thúy

             ĐT: 012.0210.5959 (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   - Lớp NJ28g1~NJ28s1: GV Nguyễn Thùy Linh

             ĐT: 0919.769.668 (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)   Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.