Bộ môn ngôn ngữ Nhật

THÔNG BÁO V/v Mời tham dự hội thảo về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ28

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

           BỘ MÔN TIẾNG NHẬT                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                    =========================

THÔNG BÁO

 V/v Mời tham dự hội thảo về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ28

 

Nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên, Bộ môn Ngôn ngữ Nhật đã hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Công nghệ thông tin (ITM) thành lập Quỹ học bổng ITM cho sinh viên khóa NJ28 có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, hoặc những sinh viên có sự cầu tiến trong công việc, mong muốn được thể hiện năng lực của mình trong môi trường làm việc thực tế tại công ty ITM. Học bổng sẽ được cấp cho sinh viên từ năm thứ 2 đến năm thứ 4.

Bộ môn sẽ tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về Quỹ học bổng ITM và chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên vào thời gian, địa điểm như sau:

§  Thời gian: 13:30 ~14:30 ngày 23/3/2016 (THỨ TƯ)

§  Địa điểm: Giảng đường S, trường Đại học Thăng Long

Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên năm thứ 1

Những sinh viên quan tâm đến học bổng này muốn biết thêm chi tiết  xin vui lòng liên hệ:

Bộ môn Ngôn ngữ Nhật: SĐT: 043 565 3510, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016.

Bộ môn Ngôn ngữ NhậtVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.