Bộ môn ngôn ngữ Nhật

THÔNG BÁO V/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa ≤ 23

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015  

THÔNG BÁO

V/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa ≤ 23

1. Thời gian: 18h – 20h, thứ  sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng B202

3. Nội dung:

-  Tư vấn học tập, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp muộn

-  Giải đáp thắc mắc.

Ghi chú:  Sinh viên in trước Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng.

Để biết thêm thông tin chi tiết sinh viên liên hệ cố vấn học tập:

Đỗ Thị Phượng

ĐT 0982 068 775

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.