THAM DỰ HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO BÓNG CEDAW

THAM DỰ HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH VIẾT BÁO CÁO BÓNG CEDAW

Ngày 29/09/2014, Bộ môn Công tác xã hội Trường Đại học Thăng Long đã tham dự Hội thảo “Lập kế hoạch viết báo cáo bóng CEDAW của các xã hội dân sự ở Việt Nam” với tư cách là một trong ba đại diện thành viên của mạng NEW – Tổ chức phi chính phủ về bình đẳng giới - quyền phụ nữ và vận động chính sách tại Việt Nam.

Đại diện của mạng NEW tham gia hội thảo bao gồm: Viện nghiên cứu Giới và Phát triển (INGAD), Trường Đại học Thăng Long, Viện nghiên cứu Thanh niên. Báo cáo bóng của CEDAW được các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam viết và gửi cho Ủy ban CEDAW lần đầu tiên vào năm 2007, lần thứ 2 vào năm 2011, đến tháng 07/2015 sẽ có báo cáo bóng lần thứ 3. Hội thảo có sự tham gia và góp ý của các chuyên gia có kinh nghiệm đã từng tham gia các báo cáo trước và các cán bộ trẻ lần đầu tham dự viết báo cáo. Các chuyên gia đến từ 3 mạng lưới và một số tổ chức khác. Bộ môn Công tác xã hội Trường Đại học Thăng Long tham dự Hội thảo “Lập kế hoạch viết báo cáo bóng CEDAW của các xã hội dân sự ở Việt Nam” với tư cách là một trong ba đại diện thành viên của mạng NEW.

CEDAW 14 

Báo cáo bóng sẽ dựa trên nội dung chủ yếu của CEDAW để nhận xét, phản biện và đưa ra các bằng chứng khoa học bổ sung cho báo cáo của Nhà nước, chẳng hạn như: Các biện pháp đặc biệt tạm thời để bảo vệ bà mẹ và trẻ em gái; Ảnh hưởng của định kiến giới; Thực hiện bình đẳng giới trong đời sống chính trị, cộng đồng; Bình đẳng trong giáo dục; Bình đẳng trong lĩnh vực việc làm; Tiếp cận bình đẳng của phụ nữ tới dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe; Phụ nữ nông thôn; Phụ nữ dân tộc thiểu số; Chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em; Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong các quan hệ dân sự trước pháp luật; Hôn nhân và đời sống gia đình.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.