THÔNG BÁO V/v nghỉ hai lớp môn học Hát nhạc vào sáng thứ Bảy (26/04/2014)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN HÁT NHẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 24  tháng 04  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v nghỉ hai lớp môn học Hát nhạc vào sáng thứ Bảy (26/04/2014)

Bộ môn Hát nhạc thông báo, hai lớp hát nhạc sau đây sẽ nghỉ buổi học vào thứ Bảy (26/04/2014):

Lớp môn học

Giáo viên

Địa điểm

Tiết học

Học bù

Hát nhạc

Hoàng Bích Hà

Phòng B07

1-2

Thông báo sau

Hát nhạc

Hoàng Bích Hà

Phòng B07

3-5

Thông báo sau

 

BỘ MÔN HÁT NHẠC


Tin mới

Các tin khác