Bộ môn Công tác xã hội

THÔNG BÁO: V/v Đăng kí thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc, HK III, nhóm 2, năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN HÁT NHẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 30  tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Đăng kí thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc, HK III, nhóm 2, năm học 2012 - 2013

Bộ môn Hát Nhạc thông báo cho những sinh viên đăng ký thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc sẽ thi cùng nhóm 2, HK III, năm học 2012 – 2013 (Mã môn AD213) về thời gian tập luyện và thi nội dung thực hành:

- Tập luyện: 18h30 ngày 14, 15 tháng 06 năm 2013.

- Thi: 18h30 ngày 17 tháng 06 năm 2013.

Nội dung lý thuyết thi theo lịch của nhà trường.

BỘ MÔN HÁT NHẠCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.